DETTE ER RADON

Radongass dannes av naturlig radioaktivitet i grunnen og finnes i jordluft de fleste steder. I de fleste hus har man litt inntrenging av jordluft

Radioaktive stoffer med naturlig opprinnelse finnes over alt. Ett av disse er uran, som vi finner i jordskorpen og i jordsmonnet. Når uran brytes ned, dannes det en kjede av nye radioaktive stoffer. Kjeden ender med stabilt bly. I denne kjeden finner vi radon. Radon er et datterprodukt av radium. Når radon brytes ned, dannes det en serie radioaktive isotoper av bly, polonium og vismut, som har evne til å feste seg til partikler i lufta.

Radon er en edelgass. Edelgasser har svært liten evne til å bindes i faste stoffer. Radonatomene kan derfor lett unnslippe berggrunn og jord og komme ut i luften vi puster. De kortlivede nedbrytningsstoffene fra radon kaller vi for radondøtre. Det er disse som gir stråledoser til lungene ved innånding.

Det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller. På bakgrunn av dette bør det måles for radongass med jevne mellomrom i alle norske bygninger.

 
 

HVEM BØR MÅLE RADON

  • Dersom du har bygget ny bolig, eller flyttet inn i bolig der du ikke vet om radonmåling er foretatt
  • Dersom du har endret/bygget på boligen
  • Dersom det er mer enn 5 år siden forrige måling
  • Dersom du har gjort tiltak i boligen for å redusere radonnivået

Områder i Fredrikstad og omegn med store radonforekomster:

Har din nabo målt høye radonverdier er det smart å foreta en måling også hos deg. Dette gjøres ved at det legges ut sporfilm på strategiske plasser i huset. Disse skal ligge urørt i minimum 3 måneder innenfor målesesongen som er fra midten av oktober til midten av april, før de sendes til analyse. Dette er en enkel og rimelig prosess.

Små målebrikker med sporfilm legges rundt om i boligen.

KONTAKT OSS

POSTADRESSE
BESTILL BEFARING
 

© 2023 by The Handy Gang. Proudly created with Wix.com