top of page

DETTE ER RADON

Radongass dannes av naturlig radioaktivitet i grunnen og finnes i jordluft de fleste steder. I de fleste hus har man litt inntrenging av jordluft

Radioaktive stoffer med naturlig opprinnelse finnes over alt. Ett av disse er uran, som vi finner i jordskorpen og i jordsmonnet. Når uran brytes ned, dannes det en kjede av nye radioaktive stoffer. Kjeden ender med stabilt bly. I denne kjeden finner vi radon. Radon er et datterprodukt av radium. Når radon brytes ned, dannes det en serie radioaktive isotoper av bly, polonium og vismut, som har evne til å feste seg til partikler i lufta.

Radon er en edelgass. Edelgasser har svært liten evne til å bindes i faste stoffer. Radonatomene kan derfor lett unnslippe berggrunn og jord og komme ut i luften vi puster. De kortlivede nedbrytningsstoffene fra radon kaller vi for radondøtre. Det er disse som gir stråledoser til lungene ved innånding.

Det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller. På bakgrunn av dette bør det måles for radongass med jevne mellomrom i alle norske bygninger.

Services
Hvem-bor-maale-radon

HVEM BØR MÅLE RADON

  • Dersom du har bygget ny bolig, eller flyttet inn i bolig der du ikke vet om radonmåling er foretatt
  • Dersom du har endret/bygget på boligen
  • Dersom det er mer enn 5 år siden forrige måling
  • Dersom du har gjort tiltak i boligen for å redusere radonnivået

Områder i Fredrikstad og omegn med store radonforekomster:

Har din nabo målt høye radonverdier er det smart å foreta en måling også hos deg. Dette gjøres ved at det legges ut sporfilm på strategiske plasser i huset. Disse skal ligge urørt i minimum 3 måneder innenfor målesesongen som er fra midten av oktober til midten av april, før de sendes til analyse. Dette er en enkel og rimelig prosess.
radtrak2-2-1.jpg

Små målebrikker med sporfilm legges rundt om i boligen.

KONTAKT OSS

POSTADRESSE
BESTILL BEFARING

Supert! Melding mottatt.

Contact
bottom of page